Førskole

Her på vores skole tilbyder vi førskole fra 1. marts
- foråret før dit barn skal starte i 0 klasse.

I førskolen ruster vi dit barn til skolestart, så alt det praktiske i forbindelse med skolegang er på plads. 
Børnene skal være trygge ved de voksne, de andre børn og de fysiske rammer.

I førskolen giver vi plads og tid til det enkelte barn.
Barnet har god tid og rum til at  lære det nye at kende - lære hvordan det er at begå sig i de nye omgivelser - lære de fysiske rammer/regler at kende indendørs/udendørs i både SFO og skole.

I førskole perioden har vi tilknyttet en fast pædagog, som vil være den primære person for dit barn i førskolen.

Det er vores oplevelse, at vores førskole børn er ekstra godt forberedte til at starte i skole efter sommerferien, med alt hvad det indebærer.


SFOen er åbent fra kl. 06.30-08.00 for alle børn inkl. førskole børn.
Skolebørnene sendes i skole kl 07.45, herefter bliver SFOen førskoleområde.

Kl. 08.30 holder vi en lille samling, hvor vi gennemgår dagens aktiviteter. Imens spiser vi vores formiddagsfrugt og vi går derefter til formiddagens aktiviteter. Aktiviteterne er typisk kreative eller skolerelaterede med fokus på leg, glæde og tryghed.

Kl. ca. 10.30-11.00 holder vi samling på den store stue, inden vi spiser madpakker. Om eftermiddagen bruger vi tiden sammen med de andre skolebørn i SFOen. Vi laver kreative ting, fysisk udfoldelse, sløjd/træværksted, bål eller andet sjovt!Her kan du se nogle af vores aktiviteter for førskole børnene: 

 • Rim og remser
 • Trafiksikkerhed 
 • Førskole lege
 • Forberedelse på alfabet
 • Kreative aktiviteter 
 • Haletudser og krible krable
 • Samarbejde med 0. klasse
 • Morgensamling på skolen
 • Biblioteksbesøg
 • Idræt 
 • Maddag - børnene handler og laver mad
 • Ture ud af huset 
 • Samarbejdslege
 • Lære at være en god klassekammerat
Voldum-Rud Vej 40, Voldum, 8370 Hadsten, Tlf.: 60 60 94 56