4.-6. klasse

På mellemtrinnet har vores elever udelukkende timer med egen klasse.
De har udover dansk, matematik, engelsk, idræt og musik også tysk. Vi har valgt at starte tidligt med tysk allerede i 4. klasse, inden eleverne bliver "sproggenerte". 

Derudover har vi projekttimer, som understøtter fagene dansk og matematik. Dette er nogle meget kreative/praktiske timer, som giver eleverne en forståelse for, hvad fagene kan bruges til i praksis. Oftest udmunder projektet i et konkret produkt.

Vi har bl.a. lavet bænke, som eleverne selv har tegnet(og regnet på), besøgt et byggemarked, købt materialer, skåret til, sat sammen og malet og endelig evalueret. Dette er timer, som eleverne virkelig ser frem til fordi de forbinder teori og praktik.

I vidensfag har vi sammensat kristendomskundskab, historie og natur/teknik, da vi på den måde får sat tingene i relief til hinanden. Endelig undervises der også i fagene sløjd, billedkunst, hjemkundskab og håndarbejde et halvt år af gangen.


Medbestemmelse

Vi vil gerne lære vores børn, hvordan de kan få indflydelse på deres liv omkring sig. Derfor opfordrer vi dem til at komme med forslag til både emner og metoder i undervisningen ud over det allerede planlagte pensum.

Vi har også et aktivt elevråd, hvor mellemtrinnet som de ældste står i spidsen for at få elevernes ønsker implementeret. De har bl.a. ønsket et "Legetek" (et sted hvor der udlånes legetøj), og elevrådet har været super dygtige til at få dette op at stå i samarbejde med personale og forældre.

Det sociale

Vi er en mindre skole, hvor alle kender hinanden, og hvor vi prioriterer at alle elever er med i et stærkt fællesskab. Vi lægger stor vægt på trivsel på tværs af klasserne. Derfor starter vi dagen med fælles morgensamling. Derudover har vi dagligt motionsbånd på tværs af klasserne.

Endelig drager hele skolen hvert forår på lejrskole i 3 dage. Vi har her tradition for at bytte skole med to andre skoler, og hvert år er der et overordnet tema. Et tema som går på tværs af alle klasser. Temaet for dette års lejrskole er f. eks. rollespil.

Turen udvikler de store, da de naturligt skal stå i spidsen for forskellige discipliner. Det giver også visse privilegier at være de store. F.eks. kan de få lov at sidde lidt længere oppe ved bålet, og de har mulighed for at sove i telt, hvis de har lyst. Vi oplever at de 3 dage altid medvirker til at styrke det sociale fællesskab på tværs af alle klasser.

Musical

Hvert år i januar opfører den ældste klasse en musical for resten af skolen til årets skolefest. Det normale skema bliver skippet til fordel for et par meget kreative uger. 

Processen styrker relationerne i klassen, rykker grænser for den enkelte elev, og giver en masse læring, der ikke kommer ud af den almindelige undervisning.

Rejser
Vi har valgt på vores friskole, at den ældste klasse skal på skiferie i januar eller februar. Denne finansieres i fælleskab mellem skole og elev, og der er mulighed for, at børnene selv kan være med til at tjene penge til turen.

Det er en tur som ikke alene styrker fællesskabet, men som også rykker grænser. Når klassen kommer hjem, skal den gerne fortælle resten af skolen om sine oplevelser til morgensamling eller samling fredag over middag:

En god træning i at tale foran større forsamlinger.
Kort fortalt forbereder mellemtrinnet eleverne til udskolingen, idet de gøres fagligt og socialt stærke.

Endvidere gives de selvværd og træning i at turde stå frem og præsentere projekter foran forsamlinger.

Voldum-Rud Vej 40, Voldum, 8370 Hadsten, Tlf.: 60 60 94 56