7.-9. klasse

7. – 9. klasse på Voldumegnens Friskole

I august 2016 starter Voldumegnens Friskole 7. klasse. Det er opstarten på fuld overbygning til og med 9. klasse, med de første afgangsprøver i 2019. Her vil vi fortælle lidt om grundlaget for overbygningen.
 


Den personlige udvikling
Hvem er jeg? Årene efter 6. klasse er en meget central periode i elevens liv. Forvandlingen fra barn til voksent individ tager for alvor form. Identiteten udvikles og tegner sig gradvist skarpere. Det mindre barn, der ukritisk efterligner og suger til sig, skal blive til det unge menneske, der udviser selvstændigt initiativ og tager aktiv stilling. En spændende -  til tider næsten eksplosiv - og langtfra smertefri proces.


Friskolen skal naturligvis udruste eleverne med en lang række faglige kundskaber. Men ikke nok med det. Vi mener også, at Friskolen har et væsentligt ansvar for elevernes personlige udvikling. Samværet på Friskolen spiller en stor rolle for, hvilke grundlæggende værdier eleverne går videre ud i verden med.


Friskolen skal danne - ikke bare uddanne.

Hvordan?
Et af de helt store kendetegn ved at tage overbygning på Voldumegnens Friskole er formen og nærværet. Vi har fokus på klasserumsledelse. Der hersker ikke kaotiske tilstande i undervisningslokalet. Eleverne oplever, at aktiv deltagelse i undervisningen betaler sig og gør skoledagen endnu mere spændende. Vi stiller krav. Både til eleverne og til os selv.

Vi finder det vigtigt, at rammerne for god undervisning er optimale. Vi organiserer både klasseværelset og undervisningen, så der støttes op om et trygt læringsmiljø og en spændende og relevant undervisning. Det har en positiv indvirkning på lysten til at gå i skole og lysten til at være aktivt deltagende i klassens liv. Vi har gode rummelige lokaler, som eleverne indtager som deres private rum. Eksempelvis har eleverne i overbygningen mulighed for at have et privat aflåst skab.

Eleverne er trygge i hinandens selskab. De er trygge ved at stå frem for en forsamling. De ved, at de er et vigtigt forbillede for de yngre elever. Vi har gennem alle klassetrin fokus på trivsel, venskaber og medansvar, hvor respekt for hinanden er afgørende. Det fokus holder vi fast ved i overbygningen.

I denne periode udvikler eleverne sig eksplosivt, og her er det nødvendigt og gavnligt for de unge mennesker, at rammerne er både trygge og udfordrende. Derved kan de lade sig rive med af pubertetens op- og nedture og stadig tro på sig selv, være trygge og trives både socialt og fagligt i klassen. På Voldumegnens Friskole får eleverne stabilitet - en mur, de både kan læne sig op ad og spille bold op ad.


Fag
I overbygningen stifter eleverne bekendtskab med nye undervisningsformer. Projektformen kommer til at fylde mere, ligesom endnu flere emneuger i overbygningen har væsentlige formål. Både projektformen og emneperioder kommer til at vokse sig større i løbet af 8. og 9. klasse. Fra 7. klasse erstattes vidensfag med historie, biologi, geografi og fysik.


Karakterer

I 7. klasse begynder vi at give karakterer. Skriftlige afleveringer bedømmes med en karakter og en uddybende kommentar. Karakterblad udleveres i forbindelse med skoleårets 2. skole-hjem-samtale i april samt ved skoleårets afslutning. Fra 8. klasse er der karakterblad tre gange om året.


 

Skolen har en vigtig opgave i at fortælle eleven, hvad formålet med karakterer er samt sikre sig, at eleven forstår at bruge karakteren til at udvikle sig i en fortsat positiv retning, hvor fokus ikke er at sammenligne sig med sine klassekammerater, men med sig selv. Tests er en naturlig del af livet på vores skole og derfor ikke noget, eleverne finder overvældende. Tests er derimod et brugbart værktøj til at danne sig et billede af elevens kompetencer, og sætte ind med styrkelse af de områder, hvor der er behov for det.


Mål
 

På Voldumegnens Friskole har vi særligt fokus på tre centrale begreber:
 

 • INDSIGT er ikke det samme som viden. Information skal blive til egentlig forståelse. Et vigtigt mål er, at de enkelte elever med hver deres udgangspunkt lærer mere om sig selv. De skal blive klar over, hvilke evner netop de rummer. Her er elevplaner og individuelle mål vigtige, og de aftales i tæt dialog mellem elev, lærere og forældre. Inddragelsen af alle parter sikrer, at eleven motiveres til at arbejde med målene.
   

 • UDSYN er afgørende i en globaliseret verden. Afsættet er accept og forståelse af andre mennesker. Mødet med andre er ikke ukompliceret, men det er berigende og man bliver klogere på sig selv. Vi vil skubbe til denne proces. 7. klasse har f.eks. en venskabsklasse på Frijsendals Friskole, som vi vil arbejde sammen med fysisk og virtuelt om forskellige projekter. Praktikperioder og brobygning har sin plads i 8. klasse.
   

 • ANSVAR er den afgørende brik. Initiativer værdsættes, eleverne høres, og de oplever indflydelse i dagligdagen. Og så skal de mærke fællesskabets muligheder og
  forpligtelser. De skal lære, hvor stor forskel de selv kan gøre i deres eget liv og for hinanden.


Form


Flotte mål er intet værd, hvis eleverne bare er skoletrætte. Uden aktiv deltagelse når vi
ingen vegne. Vores absolutte hovedopgave er at sikre elevernes lyst til at gå i skole.

 

 • Fordybelse: En dag om ugen er helliget fordybelse i enten dansk, matematik,
  historie, biologi eller geografi. Undervisningsformen er projektorienteret med ture ud af huset.

   

 • Projekt: Allerede fra 7. klasse arbejder eleven i en uge med et selvvalgt emne ud fra klassens overordnede fælles emne. På den måde bliver eleven godt rustet til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.
   

 • Emneuger: I løbet af året er der flere emneuger, f.eks. ”Naturvidenskabsuge” i uge 39 og ”Avisuge” i uge 11. Det er også den ældste klasse, som står for årets musical til skolefesten i januar måned.
   

 • Dannelse: I det daglige arbejdes der med aktuelle nyheder, så eleverne erhverver sig viden og interesse for samfundet omring os, og aktivt opnår et medborgerskab til deltagelse i demokratiske processer såvel i skolen som i (lokal)samfundet.

Rejser
 - giver perspektiv. Eleverne i overbygningen har deres egne lejrskoler. Her får eleverne mulighed for at danne sig personlige erfaringer og fælles oplevelser, som de ikke får i undervisningen hjemme på friskolen. Lejrskolen er en del af undervisningen. Ud over det faglige indhold arbejdes der med sociale relationer, dannelse og fysiske aktiviteter.
 

 • 7. klasse rejser til Bornholm eller København.

 • 8. klasse tager på skitur.

 • 9. klasse skal på udvekslings- eller kulturrejse til et tysk- eller engelsktalende land.

Rammer
De ældste elever har på skolen deres helt eget miljø med lidt andre spilleregler og lidt mere frihed - under ansvar -  naturligvis. Et miljø, de også har lyst til at være i efter skoletid. 7. - 9. klasse har klasselokaler i deres eget hjørne af skolen. Her kan de også hænge ud, når der er pauser og efter skoletid.


IT
Vi ser det som en helt naturlig ting, at alle elever er fuldt fortrolige med anvendelsen af IT. Klassens ActiveBoard er en del af den daglige undervisningsplatform. Skolens Ipads og bærbare pc’er kan benyttes, ligesom det er muligt for eleverne at anvende egne medbragte pc’er. Skolen abonnerer på en lang række undervisningsportaler, som eleverne også kan tilgå hjemmefra. Som fælles arbejdsplatform anvender vi Edulife: en læringsplatform, som er tæt forbundet med Google Apps for Education (Googles office-pakke).

Voldum-Rud Vej 40, Voldum, 8370 Hadsten, Tlf.: 60 60 94 56