Arbejdsdag

d. 7.-8. Oktober 2017 og d. 21.-22. april 2018

 

Arbejdsdag

Der afholdes en arbejdsweekend efterår og forår.
Dagene bruges til at få udført forskellige arbejdsopgaver inde og ude, samt lave hovedrengøring .
Alle forældre har 2 årlige arbejdsdage, dvs. 1 dag om foråret og 1 dag om efteråret.
 

Hvad er en arbejdsdag?

Alle forældre yder i fælleskab en praktisk indsats for skolens daglige virke og vedligehold. Det er vores fælles skole og vi gør en fælles indsats for at vi vedbliver at have nogle dejlige rammer til vores børn.
Man kan afholde arbejdsdage på forskellig vis:
1) være på 2 x bagehold
2) være aktiv i en arbejdsgruppe (fx PR eller fundraising)
3) lave andre planlagte arbejdsopgaver for skolen i et andet aftalt tidsrum.Forplejning

Arbejdsdagen indeholder fællesspisning hvor nogle forældre får til opgave at lave mad til os alle.
Fælles forplejning foregår kun i de 2 arbejdsweekender, dvs. ligger dine arbejdsopgaver på en anden aftalt dag, vil der ikke blive tilbudt mad denne dag. Drikkevarer kan købes.
 

Hvornår har jeg arbejdsdag?

Som udgangspunkt anbefaler vi at man reservere begge weekender.
Når tiden nærmer sig, får man nærmere besked om opgavens udformning og tidspunkt, altså om man skal komme lørdag eller søndag.
 

Hvad nu hvis jeg ikke kan komme?

Arbejdsdagens opgaver bliver fordelt på mindre hold og alle personer spiller en vigtig rolle med individuelt planlagte opgaver. Man kan derfor ikke blot udeblive fra en arbejdsdag.

Kan man ikke komme, skal man HURTIGST MULIGT kontakte Inge Andersen Tbinge@yahoo.com eller på tlf. 40582530
Har du særlige evner inden for et håndværk eller et område, således at du kan hjælpe skolen på anden vis, kan du lave en individuel aftale om hvordan dine arbejdsdage kan afvikles.

 

 

 

Sidst opdateret 3. august 2017
Voldum-Rud Vej 40, Voldum, 8370 Hadsten, Tlf.: 60 60 94 56